Pretok energije skozi naš energijski sistem je stalen, pri čemer različne vrste energije vstopajo po različnih poteh. Bolj grobe oblike energij, to je nižjih frekvenc, vnašamo skozi usta (hrana, ki jo zaužijemo) in skozi nos (kisik iz zraka, ki ga vdihujemo).

Za življenje pa enako potrebujemo tudi finejše oblike energije iz svojega okolja, ki prihajajo iz zemlje, zraka in vesolja. Te energije vstopajo in se predelujejo v sedmih glavnih energijskih centrih, ki so vzdolžno razporejeni po našem telesu. Energijski centri oskrbujejo tako fizično telo z energijo, ki kroži po naših energetskih kanalih, kot naše energijsko polje ali avro.

Torej človeški energijski sistem, je sestavljen iz fizičnega telesa in našega energijskega polja ali avre, katera je sestavljena iz naših čustev, misli, ustvarjalnosti in duhovnosti.

Da živimo, srečno, zdravo in uspešno življenje, mora biti naš energijski sistem pretočen na vseh nivojih našega delovanja in ustvarjanja. Le z pretočnim sistemom bomo zdravi, imeli kvalitetne medsebojne odnose, pozitivne finance, se duhovno razvijali in bili ustvarjalni. In to je temeljna naloga energijske samopomoči, da nas nauči kako aktiviramo močan pretok energije na vseh področjih našega delovanja in seveda, kako vzdrževati energijsko pretočnost!